obr

Vítejte na stránkách školy ...

 Testování v r. 2022 (Covid-19)

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni. Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

  Aktuálně                            ...starší články >>>

I.2022 Naši školní medvědi
Zima je vidět nejen venku, ale i ve škole nám zimní atmosféru navodily krásné obrázky třídy 5. B.
I.2022 Zdravá strava
U druháků proběhl den zaměřený na zdravé stravování. Téma se prolnulo do všech předmětů, ani svačina a ochutnávky nechyběly - obzvlášť veselo bylo při testování zázvoru a česneku.