obr

Vítejte u nás ...

... až do odvolání trvá mimoř.opatření - uzavření ZŠ, MŠ a hřiště ...

Zápis do první třídy se bude konat od 27. do 30. dubna 2020

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí. Uskuteční se pouze formální část zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání. Vzhledem k mimořádným opatřením vlády bude zápis probíhat následujícím způsobem:

Stáhněte si, vytiskněte a vyplňte jeden z následujících dokumentů:
Žádost o přijetí   ( formát pdf)    ( formát word doc )
nebo
Žádost o odklad   ( formát pdf )   ( formát word doc )

Pokud nemáte možnost žádost vytisknout, vyplníte ji osobně 27. – 30. 4. 2020 ve škole.

Přihlášku je možné doručit (nejpozději do 30.4.2020) následujícími způsoby:

 • Prostřednictvím vlastní datové schránky (ID školy: sedmiah)
 • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (reditelka@zscekanice.cz)
 • Osobním podáním ve škole ve stanovených hodinách:
  • 27.4. Pondělí 8 -12 hodin 14-16 hodin
  • 28.4. Úterý 8 -12 hodin
  • 29.4. Středa 8 -12 hodin 14-16 hodin
  • 30.4. Čtvrtek 8 -12 hodin
  • nebo do pošt.schránky, která je v hlavních dveřích do školy.
  Následně Vám bude na Vaši e-mailovou adresu nebo telefonicky oznámeno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno v oznámení o rozhodnutí o přijetí.
  Oznámení o přijetí bude vyvěšeno ve vitríně u vchodu do školy a na webu školy dne 7. května 2020.
  Zákonný zástupce musí podat přihlášku i u dítěte, které mělo odklad ve školním roce 2019/2020.
  V případě žádosti o odklad zákonný zástupce nepodává přihlášku, ale žádost o odklad povinné školní docházky. Součástí žádosti o odklad povinné školní docházky je vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud nebudete mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (z důvodu uzavření poradny), dodáte je dodatečně. Pokud budete mít dotazy, volejte na mob. 778 719 132.
  Upozornění:
  Při příchodu a pobytu ve škole respektujte, prosím, bezpečnostní opatření k ochraně zdraví (bezpečná vzdálenost mezi lidmi, rouška na obličeji, ochranné rukavice).

  Další informace pro rodiče žáků

  Na mailové adresy rodičů jsou žákům zasílány úkoly a náměty na procvičování učiva. Pokud potřebujete pomoc či vysvětlení, obraťte se prostřednictvím mailu na třídní učitelky (mail.adresy jsou uvedeny v sekci Zaměstnanci školy).

  Rodiče žáků ZŠ i MŠ si mohou (po telefonické domluvě 778 719 132) vyzvednout u ředitelky ZŠ žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení. Vztahuje se pro děti do 10let včetně, podpůrčí doba (doba,která bude kryta výplatou) je 9/16 dnů, začíná od dne uzavření, nárok se uplatňuje přes zaměstnavatele.

  Celý text mimoř. opatření (školy) a (kult. a sport.akce ...)

  Město Tábor zřizuje centrum, které bude pečovat o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení. (v každé takové skupině může být nanejvýš 15 dětí).
  Tímto centrem je s účinností od 17. března od 6.00 hodin:

  • pro děti ve věku 6–10 let ZŠ Helsinská
   (kontakt p. Alena Heršálková tel. 739 570 162
  • pro děti ve věku 3–6 let MŠ Hastrmánek, Světlogorská
   (kontakt p. Dana Havlíková tel. 778 440 968).  Obecně závazná vyhláška města Tábora o spádových oblastech MŠ (01/19-MŠ zde)
  a ZŠ (02/19-ZŠ zde)

  Formulář - Žádost o uvolnění žáka z výuky (pdf)
  Formulář - Přihláška ke stravování MŠ (pdf)
  Formulář - Přihláška ke stravování ZŠ (pdf)


 • © J&R.Pinkava