obr

Vítejte u nás ...

Informace k provozu školy a školní jídelny ...

Na základě usnesení vlády ČR se omezuje provoz na základní škole s platností od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020. Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2020 (pondělí, úterý) jsou stanoveny dny volna. Ve dnech 29. 10. a 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.
Školní jídelna:
1) Žáci mohou obědvat ve školní jídelně od 11:00 do 11:30. V jiném čase nebude strava vydána.
2) Žáci si mohou vyzvednout oběd, který bude připraven v menuboxech (není možno vydávat oběd do vlastních nádob) od 11:30 – 11:45.
V obou případech je nutné obědy přihlásit na tel. 778 428 475
26. – 30. 10. není školní jídelna v provozu.

Vyhlášení voleb do Školské rady pro období 2021 - 2023

Volba oprávněných osob z řad zákonných zástupců nezletilých žáků se bude konat v den třídních schůzek dne 3. 11. 2020 v 16.00 hod. Návrhy kandidátů na členy školské rady se mohou podávat na adresu školy do 22. 10. 2020 do 12:00 hodin. Písemný návrh musí obsahovat jméno, příjmení (event. titul) navrhovaných kandidátů a jméno, příjmení, bydliště, podpis navrhovatele a datum podání. Navrhnout můžete i sami sebe. Berte, prosím, v úvahu, že funkční období je tříleté. Návrh odevzdejte třídní učitelce nebo do schránky na dveřích do školy.
Listiny kandidátů budou zveřejněny od 26. 10. 2020 ve vestibulu školy.
Hlasovací lístky obdrží voliči z řad zákonných zástupců žáků v den konání voleb prostřednictvím třídního učitele jejich dítěte, který také vysvětlí bližší podrobnosti o průběhu voleb.
Podrobnosti najdete zde (formát pdf)

Organizace školního roku 2020/2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října 2020 a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Tábor stanoveny na období 8. února – 14. února 2021.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. Pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyučování bude ve druhém pololetí ukončeno ve středu 30. června 2021. Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (formát pdf zde)


Obecně závazná vyhláška města Tábora o spádových oblastech MŠ (01/19-MŠ zde)
a ZŠ (02/19-ZŠ zde)

Formulář - Žádost o uvolnění žáka z výuky (pdf)
Formulář - Přihláška ke stravování MŠ (pdf)
Formulář - Přihláška ke stravování ZŠ (pdf)