obr

Vítejte u nás ...

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Blanická 2705

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 vydala svojí ředitelkou podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Blanická 2705, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116, Tábor.

                                             

Seznam uchazečů

Uchazeč

Výsledek řízení

50

přijat/a

51

přijat/a

52

přijat/a

53

přijat/a

Provoz MŠ Blanická a Zahradní o prázdninách

V červenci jsou obě MŠ zavřené.
V srpnu bude v provozu od 15.8. MŠ Blanická a od 29.8. také MŠ Zahradní.
Vyplněnou přihlášku (Žádost o přijetí ...) + kopii evidenčního listu (týká se dětí, které nenavštěvují MŠ Blanická a MŠ Zahradní) odevzdejte v MŠ Blanická 2705 do 10. 6. 2022. Bližší informace na tel. č. 778 719 131.

  Aktuálně                            ...starší články >>>

VI.2022 Školní výlet IV. třídy
Žáci 4. třídy podnikli turisticko poznávací výlet do Chýnovských jeskyní. Dobrá nálada, krásné počasí, zajímavé informace a ověření si vlastních znalostí mimo školu vytvořily neopakovatelný zážitek.

VI.2022 Florbalový kroužek
Žáci z florbalového kroužku zakončili sezónu školním turnajem. Bylo to fajn odpoledne, bojovalo se do posledních vteřin. Vedoucí kroužku Hana Kášková všem děkuje za skvělý přístup, fair-play hry a bude se zase těšit na shledání v září.