obr

Vítejte u nás ...

Provoz MŠ o hlavních (letních) prázdninách

MŠ Blanická bude v provozu od 1. do 10. 7. a od 24.8.2020
MŠ Zahradní bude v červenci zavřená (lze využít MŠ Blanická), provoz zahájí až 24.8.2020
Platba za červenec činí 96,- Kč, za srpen 86,- Kč. Podrobné informace naleznete na webu MŠ Blanická http://msblanicka.cz/ a na tel. č. 778 719 131

Výsledky zápisu do 1. tř ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 vydala podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Tábor-Čekanice, Průběžná 116 od školního roku 2020/2021.
škola

Výsledky zápisu do MŠ Blanická a Zahradní

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 vydala svojí ředitelkou podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Blanická 2705 a Mateřské škole Zahradní 156, jejichž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116, Tábor.
Obecně závazná vyhláška města Tábora o spádových oblastech MŠ (01/19-MŠ zde)
a ZŠ (02/19-ZŠ zde)

Formulář - Žádost o uvolnění žáka z výuky (pdf)
Formulář - Přihláška ke stravování MŠ (pdf)
Formulář - Přihláška ke stravování ZŠ (pdf)

© J&R.Pinkava