obr

Vítejte u nás ...

Rozhodnutí o přijetí k zákl.vzdělávání v ZŠ škol. roku 2021/22

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 vydala podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Tábor-Čekanice, Průběžná 116 od školního roku 2021/2022.

(Vyvěšeno dne: 16. 4. 2021 Sejmout dne: 2. 5. 2021)

Zápis do MŠ Blanická 2705 a MŠ Zahradní 156 ...

... se bude konat ve dnech 3. 5. – 6. 5. 2021. K zápisu je nutno předložit vyplněnou:

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání MŠ Blanická (pdf)
 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání MŠ Zahradní (pdf)

 • kterou doručte nejpozději do 6.5.2021 příslušné MŠ.

  Vyzvednutí a případné vyplnění žádosti bude umožněno ve vyhrazeném prostoru mateřské školy. Prostor bude viditelně označen ("VYZVEDNUTÍ ŽÁDOSTÍ") a je nutné vstupovat jednotlivě.
  Pokud přinesete již vyplněné žádosti, budou se odevzdávat do poštovní schránky (umístěna na vratech MŠ) nebo do schránky ve vyhrazeném prostoru ("ODEVZDÁNÍ VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ"). Součástí žádosti o přijetí je také čestné prohlášení zákonného zástupce o provedeném očkování dítěte, které přihlašujete do mateřské školy.

  Následně Vám bude na Vaši e-mailovou adresu nebo telefonicky oznámeno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno v oznámení o rozhodnutí o přijetí. Oznámení o přijetí bude vyvěšeno na vstupu do mateřské školy a na webu www.zscekanice.cz (www.msblanicka.cz) 14. května 2021. Kapacita mateřské školy je dostatečná.
  Povinnost předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.

  Upozornění:
  Při příchodu a pobytu ve škole respektujte, prosím, bezpečnostní opatření k ochraně zdraví (bezpečná vzdálenost mezi lidmi, respirátory na obličeji, při vyplňování ve škole si přineste vlastní psací potřeby).

  Kriteria pro přijímání dětí do MŠ (pdf)

  Provoz základní a mateřské školy od 12.4. 2021

  Mateřská škola

  • prezenčně povinné předškolní vzdělávání ve skupinách max. po 15 dětech
  • školní jídelna je pro předškoláky v provozu
  • ochrana úst a nosu u dětí není povinná
  Povinné neinvazivní testování dětí - antigenní testování 2x týdně (pondělí,čtvrtek).
  Pro ostatní děti (mimo předškoláků) zůstává mateřská škola a školní jídelna uzavřena.

  Základní škola

  Prezenční vzdělávání proběhne v týdenních rotacích.
   Prezenční výuka
  • od 12. 4. (+ všechny další liché týdny): II., III., IV.A
  • od 19. 4. (+ všechny další sudé týdny): I., IV. B, V.

  • Distanční výuka
  • od 12. 4. (+ všechny další liché týdny): I., IV. B, V.
  • od 19. 4. (+ všechny další sudé týdny): II., III., IV.A

  Pro žáky je povinná ochrana úst a nosu - zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd (alespoň chirurgická rouška).
  Povinné neinvazivní testování žáků - antigenní testování 2x týdně (pondělí,čtvrtek).

  Školní družina je v provozu pouze pro žáky ve škole, homogenní skupiny po třídách.

  Školní jídelna je v provozu pro žáky ve škole, stravování je přihlášeno.

  Žáci, kteří nejsou ve škole, se nemohou stravovat ve školní jídelně, oběd jim může být vydán pouze do čistého jídlonosiče v době 11:00 - 11:40 hodin. Zájemci o tuto formu stravování si musí obědy předem přihlásit.

  Výsledky voleb do Školské rady pro období 2021 - 2023

  Členy školské rady pro období 2021 - 2023 se stávají následující dva zástupci rodičů:
  PhDr. Martina Šípová a Ing. Eva Těhníková.

  Organizace školního roku 2020/2021.

  Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních a středních školách, zákl. uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020.
  Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října 2020 a pátek 30. října 2020.
  Vánoční prázdniny budou od středy 23. prosince 2020 do neděle 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
  Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Tábor stanoveny na období 8. února – 14. února 2021.
  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. Pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
  Vyučování bude ve druhém pololetí ukončeno ve středu 30. června 2021. Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
  Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.  Obecně závazná vyhláška města Tábora o spádových oblastech MŠ (01/19-MŠ zde)
  a ZŠ (02/19-ZŠ zde)

  Formulář - Žádost o uvolnění žáka z výuky (pdf)
  Formulář - Přihláška ke stravování MŠ (pdf)
  Formulář - Přihláška ke stravování ZŠ (pdf)