obr

Vítejte u nás ...

Výsledky zápisu do MŠ Blanická a MŠ Zahradní ...

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 vydala svojí ředitelkou podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

Mateřská škola Blanická 2705

Mateřská škola Zahradní 156


Provoz MŠ Blanická a Zahradní o prázdninách

V červenci jsou obě MŠ zavřené.
V srpnu bude v provozu od 15.8. MŠ Blanická a od 29.8. také MŠ Zahradní.
Vyplněnou přihlášku (Žádost o přijetí ...) + kopii evidenčního listu (týká se dětí, které nenavštěvují MŠ Blanická a MŠ Zahradní) odevzdejte v MŠ Blanická 2705 do 10. 6. 2022. Bližší informace na tel. č. 778 719 131.

  Aktuálně                            ...starší články >>>

V.2022 Jaro a pohoda v družině

V.2022 Včely kolem nás
O důležitosti včel a jejich produktech se dozvěděli žáci druhé třídy. V celodenním projektu si vyrobili vlastní lapbook o včelách, včelí hodiny do matematiky, ochutnali med přímo z plástve, prohlédli si nezbytné věci včelaře, vyzdobili třídu včelkami a dočetli se nejednu zajímavost.V.2022 Atletická olympiáda
Ve středu 18. 5. proběhla tradiční atletická olympiáda. Výkony našich žáků byly výborné, ze stadionu Míru si odnesli rovnou 2 medaile, a to obě v hodu kriketovým míčkem.
1. místo: Eliška Jančíková (5. třída)
2. místo: Roman Švec (1. třída)


V.2022 Matematický klokan
Samuel Fojtů ze 4. třídy se stal nejlepším řešitelem Matematického klokana v Jihočeském kraji. Gratulujeme!