obr

Granty, dotace

... ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ TÁBOR – ČEKANICE

ICT

V rámci Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání, výzva č. 02_3_022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ získala škola finanční prostředky ve výši 1.002.192,- Kč.

  Tyto prostředky budou využity na:
 • zajištění personální podpory ZŠ - školního asistenta pro žáky ohrožené školním neúspěchem
 • zajištění personální podpory MŠ – chůvy k integraci dvouletých dětí do dětského kolektivu
 • DVPP-vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v klíčových kompetencích:
  • čtenářská gramotnost
  • matematická gramotnost
  • specifika práce pedagoga MŠ
  • osobnostně sociální rozvoj MŠ
  • sdílení zkušeností pedagogů MŠ, ZŠ
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem celého projektu je usnadnění přechodu dětí z mateřské školy na školu základní, osobnostně profesní rozvoj pedagogů ZŠ a MŠ, integrace dvouletých dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.


... Sportujeme, závodíme

ICT

V rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2017 – Podpora sportu, Opatření č. 3 Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí získala v letošním roce Základní škola a Mateřská škola Tábor – Čekanice, Průběžná 116 finanční prostředky ve výši 20 000 Kč na celkovou rekonstrukci školního hřiště.
V rámci tohoto projektu byla škola vybavena atletickým nářadím, které je určené pro žáky základní školy k atletické přípravě ve výuce tělesné výchovy. Hlavním cílem projektu bylo zlepšení základních pohybových dovedností atletických disciplín, které podporují všestranný rozvoj, zahrnují různorodé pohybové schopnosti jako je koordinace, rychlost, vytrvalost.
Tento projekt " Sportujeme, závodíme" byl realizován za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2017 Podpora sportu, Opatření 3 Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí.


... Objevujeme kulturní i přírodní památky

ICT

V rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2017 – Podpora práce s dětmi a mládeží, Opatření č. 2 Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání získala v letošním roce Základní škola a Mateřská škola Tábor – Čekanice, Průběžná 11631 finanční prostředky ve výši 31 000 Kč na vybavení kroužku TURIP.
V rámci tohoto projektu byl vybaven kroužek TURIP – stany, baterky, publikace, badatelský batůžek. Každý měsíc se uskutečňují setkání, při kterých se provozují aktivity zaměřené na poznávání přírody a památek, budování přátelských vztahů, hry a práce s přírodninami.
Tento projekt " Objevujeme kulturní i přírodní památky" byl realizován za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2017 Podpora práce s dětmi a mládeží, Opatření č. 2 Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání.

© J&R.Pinkava