obr

Granty, dotace

... ŠABLONY III PRO ZŠ A MŠ TÁBOR – ČEKANICE

EU

V rámci Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání, výzva č. 02_20_080 „Šablony III“ získala škola finanční prostředky ve výši 715 323,- Kč.
Tyto prostředky budou využity na:

  • zajištění personální podpory ZŠ - školního asistenta pro žáky ohrožené školním neúspěchem
  • zajištění personální podpory MŠ – chůvy k integraci dvouletých dětí do dětského kolektivu
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • projektové dny ve výuce MŠ a ZŠ
Cílem celého projektu je usnadnění přechodu dětí z mateřské školy na školu základní, integrace dvouletých dětí, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

    Cíle doučování:
  • doplnění vzdělávacích ztrát způsobených přerušením prezenční výuky v důsledku pandemie COVID – 19
  • rozvoj znalostí a dovedností žáků po návratu k prezenční výuce
  • podpora žáků ohrožených školním neúspěchem
  • podpora žáků zvládnout standardy dané Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání

EU


... Muzika pro radost

ICTMT
V rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2019 – Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), Opatření č. 2 Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání získala v letošním roce Základní škola a Mateřská škola Tábor – Čekanice, Průběžná 116 finanční prostředky na vybavení pěveckého sboru. V rámci tohoto projektu byl zakoupen klávesový nástroj, rytmické nástroje na jednoduché doprovody písní a kvalitní notový materiál pro pěvecký sbor. Celkové náklady projektu jsou 44 301,- Kč
(Jihočeský kraj poskytl 32 000 Kč, 8 000 Kč město Tábor a 4 301 Kč škola)

... Malý badatel

ICTMT
V rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2021 – Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2021 získala v letošním roce Základní škola a Mateřská škola Tábor – Čekanice, Průběžná 11631 finanční prostředky ve výši 20 000 Kč na vybavení kroužku TURIP.
V rámci tohoto projektu byl vybaven kroužek TURIP – batohy, publikace, krabice naší vlasti, skládací padák. Každý měsíc se uskutečňují setkání, při kterých se provozují aktivity zaměřené na poznávání přírody a památek, budování přátelských vztahů, hry a práce s přírodninami.
Tento projekt " Malý badatel" byl realizován za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2021 Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2021.