obr

Součásti školy

obrazek zahrady
  • Mateřská škola Blanická
  • Mateřská škola Zahradní
  • Školní družina
  • Školní jídelna

Mateřská škola Blanická

Adresa : Mateřská škola Blanická 2705, Tábor
tel: 773 281 299
web: http://msblanicka.cz/

Mateřská škola Zahradní

Adresa : Mateřská škola Zahradní 165, Tábor-Čekanice
tel: 381 281 633

Školní družina

Družina je v provozu od 6:00 do 16:30.
tel: 773 796 549
Poplatek za školní družinu činí 150,- Kč měsíčně.

Školní jídelna

Zajišťuje obědy pro žáky ZŠ, a kompletní stravu pro MŠ.
Obědy je možno odhlásit u vedoucí školní jídelny tel: 778 428 475