Školní zpravodaj

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ a za zájmové vzdělávání v ŠD

Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání se od 1. 9. 2024 zvyšuje na 500 Kč.

Výše měsíční úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině se od 1. 9. 2024 zvyšuje na 250 Kč.

Vzdělávání dětí v posledním ročníku MŠ a dětí s odkladem školní docházky se poskytuje bezúplatně.

Od 1. 9. 2024 je možné žádat o osvobození od úplaty (MŠ i ŠD), pokud zákonný zástupce podá žádost, kterou doloží „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory-přídavek na dítě“.

Žádost o osvobození od úplaty v MŠ ke stažení zde.

Žádost o osvobození od úplaty v ŠD ke stažení zde.

pondělí, 17 červen 2024 06:47

čtvrtek, 13 červen 2024 19:52

čtvrtek, 06 červen 2024 11:09

čtvrtek, 06 červen 2024 10:12

pondělí, 03 červen 2024 19:32

čtvrtek, 30 květen 2024 10:49