ORGANIZACE PROVOZU ŠD

Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. - 5. třídy.

Ranní provoz: 06:00 – 07:40 hodin.

Odpolední provoz: 11:40 – 16:30 hodin.

Pravidelná vycházka: 13:00 – 14:00 hodin, v pátek většinou s návratem do 14.30 hodin.

Telefonní kontakt: 773 796 549. 

Poplatek za školní družinu činí 150,- Kč měsíčně. Platby probíhají převodem na účet dle podkladů z přihlášky. 

Účastníci ranního provozu přicházejí nejpozději do 7:30 hodin, při pozdějším příchodu čekají před budovou školy nebo před vchodem do vestibulu školy.

PODMÍNKY PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ  ZE ŠD

Do školní družiny jsou žáci zařazováni na základě písemné přihlášky, kterou obdrží od vychovatelek první školní den. Zápis do školní družiny probíhá v měsíci září. Účastník může být odhlášen na základě písemné žádosti zákonných zástupců.

Podkladem pro docházku do ŠD a pro uvolňování účastníků v určeném čase je přihláška do ŠD. Odchod účastníků ze ŠD je dle přihlášky do školní družiny. V případě změny odchodu účastníka je nutná písemná žádost zákonného zástupce. Písemný souhlas je také třeba, dojde-li ke změně osoby, která má účastníka ve školní družině převzít. Uvolňování žáků po telefonu není možné. 

Účastníci ve školní družině dodržují vnitřní řád školní družiny.  

CHARAKTERISTIKA ŠD

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování.

Pedagogická činnost ve školní družině se zaměřuje na poskytování dostatečného času na odpočinek po vyučování a nabízí mnoho druhů aktivit - odpočinkové, rekreační, zájmové a sebeobslužné činnosti, literární, výtvarné, přírodovědné, sportovní, hudební, dramatické, pracovně technické apod.  Je to místo, kde si hrajeme, bavíme se, ale i poznáváme nové věci.

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

Školní družina sídlí v hlavní budově. Má k dispozici samostatné herny vybavené stolními hrami, stavebnicemi, hračkami, knihami, dětskými časopisy apod. Nechybí výtvarné a didaktické pomůcky, CD přehrávače a možnost využití interaktivní tabule. 

Účastníci družiny využívají školní zahradu s herními prvky a hřiště.

OBLEČENÍ DO DRUŽINY

Vhodné je starší oblečení na ven (tepláky, mikina, popř. starší obuv), pláštěnka, v letních měsících pokrývka hlavy a kraťasy, v zimních měsících teplé oblečení na každý den - čepice, šála, rukavice, zateplené kalhoty na sníh. Převlečení do družiny mají děti v šatnách v sáčku na svých místech.