ŠABLONY III PRO ZŠ A MŠ TÁBOR – ČEKANICE

V rámci Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání, výzva č. 02_20_080 „Šablony III“ získala škola finanční prostředky ve výši 715 323,- Kč.

Tyto prostředky budou využity na:

  • zajištění personální podpory ZŠ - školního asistenta pro žáky ohrožené školním neúspěchem
  • zajištění personální podpory MŠ – chůvy k integraci dvouletých dětí do dětského kolektivu
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • projektové dny ve výuce MŠ a ZŠ

Cílem celého projektu je usnadnění přechodu dětí z mateřské školy na školu základní, integrace dvouletých dětí, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.


DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

    Cíle doučování:
  • doplnění vzdělávacích ztrát způsobených přerušením prezenční výuky v důsledku pandemie COVID – 19
  • rozvoj znalostí a dovedností žáků po návratu k prezenční výuce
  • podpora žáků ohrožených školním neúspěchem
  • podpora žáků zvládnout standardy dané Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

FLORBALOVÉ VYBAVENÍ

V rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2022 – Podpora sportovní infrastruktury, 1. výzva pro rok 2022 získala Základní škola a Mateřská škola Tábor – Čekanice, Průběžná 116 finanční prostředky ve výši 86 000 Kč za účelem zajištění projektu „Florbalové hřiště – vybavení“.

V rámci tohoto projektu byl vybaven florbalový kroužek venkovními i vnitřními mantinely a brankami.  Každý týden se uskutečňují setkání, při kterých se žáci zdokonalují ve florbalové hře, učí se obratnosti, rychlosti, spolupracují a dodržují pravidla fair play.

Tento projekt "Florbalové hřiště – vybavení" byl realizován za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2022 Podpora sportovní infrastruktury, 1. výzva pro rok 2022.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROBOTIKA HRAVĚ

V rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2022 – Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2022 získala Základní škola a Mateřská škola Tábor – Čekanice, Průběžná 116 finanční prostředky ve výši 28 000 Kč na vybavení kroužku „Robotika hravě“.

V rámci tohoto projektu byl vybaven počítačový kroužek robotickými pomůckami a tabletem.  Každý měsíc se uskutečňují setkání, ve kterém se u žáků podporuje digitální gramotnost, kritické myšlení a spolupráce.

Tento projekt "Robotika hravě" byl realizován za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2022 Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2022.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

- KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.