TURIP: 7. setkání

TURIP: 7. setkání

BŘEZEN 2023

Tématem dalšího setkání byly smysly. Vůbec jsme neklesali na mysli, a i přes nestálé počasí jsme si celé odpoledne hráli se smysly. Ve škole jsme se s odvahou pustili do ochutnávky, zapojili naše chuťové pohárky. Vláčkem jsme pak dojeli do Smyslova a pokračovali v zapojení všech našich smyslů. Procvičili jsme si sluch, čich, hmat i zrak. Počasí bylo aprílové, a tak po krásném slunném odpoledni jsme ukončili náš TURIP poněkud promáčení. A na takový mokrý konec jen tak nezapomeneme!