Den s knihou

Druhou březnovou středu proběhl na naší škole Den s knihou. Nápad nevzešel jen z tradičního březnového měsíce věnovaného knihám, ale byl inspirován nákupem nových knih do školní knihovny. Paní učitelka Nývltová naaranžovala nové knížky do jedné z družin a vytvořila tak na týden krásný čtenářský koutek. Na samotný Den s knihou připravila zároveň úkoly pro děti spojené s prozkoumáním nových knih. 

Některé třídy propojily i další vyučovací hodiny s tématem. U prvňáčků se představovala nejoblíbenější kniha, páťáci využili místnost pro čtenářskou dílnu. Ve třetí třídě se zabývali výrobou papíru a vznikem písma. Žáci si vyrobili ruční papír, zkoušeli psát prsty, kamenem, brkem či namáčecím perem - i když brko mělo největší úspěch a z kalamářů ukápla nejedna kaňka. Nakonec vyryli a obtiskli svá jména za využití znaků starověkého klínového písma a pokusili se rozluštit své jméno v nejstarším slovanském písmu hlaholici. Nechyběla ani čtenářská dílna v provizorním čtenářském klubu.

Celou akci zakončila velmi zajímavá beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou. Žáci se dozvěděli, jak vzniká kniha od svého počátku až do známé podoby v regálu v knihkupectví. Poslechli si hrané ukázky z autorčiných knih a nejednou se zasmáli nad příběhem, který byl většinou ze života, a proto se děti snadno vcítily do rolí knižních hrdinů. Nechyběla ani autogramiáda.