Environmentální výchova u prvňáčků

Do 1. třídy zavítaly v rámci environmentální výchovy s programem Kamarádi ze zoo - strašilka, mládě krajty královské a želva. Děti si vyzkoušely osobní kontakt s živými zvířaty, dozvěděly se, jak se k nim správně chovat a lépe jim porozumět.