Naše škola zvítězila ve výzvě Hrdé školy

Odnášíme si 1. místo za Den her, který byl naší první výzvou Hrdé školy od Schools United. Družina byla obohacena o novou deskovou hru, která byla odměnou za nejlepší umístění. Skvělý start je zároveň skvělou motivací do dalších apelů.