Pasování do Řádu čtenářského

Naši prvňáčci zakončili projekt "Už jsem čtenář" a tím svoje letošní návštěvy Městské knihovny v Táboře. Při té poslední nejdříve složili slib, že se budou s úctou, láskou a opatrně chovat ke knížkám, poté došlo k samotnému pasování. Paní knihovnice, speciálně ustrojené pro tuto příležitost, mečem prvňáčky pasovaly na rytíře Řádu čtenářského. Jako dárek děti získaly roční bezplatnou registraci do knihovny a knížku napsanou a ilustrovanou výhradně pro tuto příležitost, kterou všichni ihned začali nadšeně číst. Vždyť už jsou to čtenáři!