Prvouka v terénu

Jak se učí prvouka venku si vyzkoušely děti z obou 2. tříd. Nejdříve se sešly s myslivcem panem Zdeňkem Samcem, od kterého se dozvěděly spoustu nových informací o lesních zvířatech a práce myslivce. Následovalo plnění úkolů na téma podzimní přiroda.