Slavnostní otevření tělocvičny

Ve čtvrtek 6. prosince došlo ke slavnostnímu otevření nově zbudované přístavby s tělocvičnou. Od záměru po kolaudaci uběhlo něco málo přes jeden rok, který byl vyplněn usilovnou prací firmy Památky Tábor a spoluprací se zřizovatelem. Na místo se dostavili zástupci z kraje, stavební firmy a města Tábora v čele se starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem. Krátkých proslovů se zúčastnila i ředitelka školy. Diváci mohli zhlédnout taneční vystoupení, gymnastickou sestavu nebo sportovní ukázky. Nepřehlédnutelnou kulisou byli i žáci školy a děti z přilehlé mateřské školy. 

Tělocvična slouží během dne potřebám školy, kde znatelně obohatila výuku tělesné výchovy. V odpoledních hodinách a o víkendech ji za úplatu využívá široká veřejnost nebo sportovní kluby.