Sušenky pro radost

Třeťáci se domluvili a zapojili se do společné akce - upekli sušenky podle receptu svých spolužáků, který byl použit v soutěži Zdravé 5 a věnovali je táborskému Nadačnímu fondu P3tule manželů Musilových, kteří pořádali v sobotu 3. 6. relaxační den pro rodiny v Domě Ronalda McDonalda. Dům slouží jako zázemí pro rodiny, které mají dlouhodobě hospitalizované děti v motolské nemocnici a mohou jim tak být neustále nablízku. Myšlenka věnovat sušenky přišla právě se soutěží, ve které však mohli třídu zastupovat pouze 3 žáci, ale podpořit dobrou věc a vykouzlit někomu úsměv na tváři chtěla jednoznačně celá třída. Poděkování proto patří nejenom všem dětem ze III. třídy, ale i jejich rodičům, kteří je v nápadu podpořili a do pečení se aktivně zapojili. 

Sušenky si do školy přijeli Musilovi převzít osobně. Zároveň děti překvapili obrázkem se symbolem jejich nadace a ohromným velmi dobrým dortem, který jim za jejich snahu věnovali. Díky zde patří i jim, protože děti už jen při předání svých dobrot zjistily, že jejich práce měla smysl a manželé z nadace jim alespoň stručně vysvětlili, že každá maličkost věnovaná na dobrou věc udělá radost dál. Úspěch mělo také přání, které třída vyrobila, a které již nyní se svým výstižným mottem zdobí v Motole "strom života". Nadační fond P3tule rozdává radost, sílu a naději, proto jim fandíme a pevně věříme v dobré konce všech příběhů v rodinách, které bojují se zákeřnými nemocemi.