Velikonoční program pro seniory

5. 4. 2023 navštívily děti z MŠ Zahradní a ZŠ Čekanice Dům s pečovatelskou službou v Čekanicích se svým velikonočním programem. Seniory potěšily písničkami a básničkami. Program zpestřily děti také hrou na flétnu, trubku a klarinet. Setkání dětí se starší generací se příjemně vydařilo. Na tvářích seniorů byla vidět radost a povzbuzení. Na závěr babičkám a dědečkům děti předaly vlastnoručně vyrobená přáníčka. Děti si odnášely nejen dobrý pocit z pěkného dopoledne, ale i sladkou odměnu.